Par nepilsoņiem

Pēc vakardienas raksta nopublicēšanas par tēmu turpināju domāt. Kā arī turpināju uzņemt jaunu informāciju. Tā rezultātā nopietnāk aizdomājos par nepilsoņu jautājumu. Turpinājumā ir minētās lietas, kuras man bija jaunums. Kā arī daži papildus fakti un skaidrojumi, kurus, manuprāt, vērts uzsvērt, jo manīju, ka sabiedrībā valda arī pārpratumi šajā sakarā. Skaidrojumus došu vienkāršotā veidā. Ja kaut ko esmu pārpratis, nepamanījis, raksti komentāros. Esmu atvērts savu zināšanu papildināšanai.

Es manīju, ka viens no iebildumiem vakardienas raksta sakarā ir tāds, ka “ja automātiski dosim pilsonību nepilsoņu bērniem, sabrauks te visādi svešie un tiksim pārpludināti ar svešiem pilsoņiem”. Tas nekādi nevar notikt. Iemesls tam ir tāds, ka “Latvijas nepilsonis” ir speciāls statuss, kuru šobrīd iebraukušie (migranti, bēgļi, tūristi, rūķīši) saņemt nevar. Iebraucējiem ir viņu izcelsmes valsts pilsonība.

Tātad, “Latvijas nepilsoņi” ir Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošas personas, kas līdz PSRS sabrukumam bija PSRS pilsoņi, bet pēc PSRS sabrukuma nevienas citas valsts pilsonību nav ieguvuši. Latvijas nepilsoņu pēcnācēji arī ir Latvijas nepilsoņi, ja vien nav iegūta kādas citas valsts pilsonība.

Nepilsoņiem pieejamās tiesības ir kaut kur pa vidu starp Latvijas pilsoņu tiesībām un to personu tiesībām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju.

Ko nepilsoņi var un ko nevar?

Sāksim ar to, ka viņi var brīvi dzīvot Latvijā neierobežotu laiku. Viņi ir Latvijas aizsardzībā. Tāpat viņi saņem sociālo palīdzību (pabalsti, pensijas, medicīna utt.). Liela daļa nepilsoņu nekādus īpašus ierobežojumus viņu ikdienas dzīvē neizjūt. Tas gan nenozīmē, ka ierobežojumu nav. Un izrādās, ka to ir vairāk, kā man bija licies. Izvilkums ar daļu no ierobežojumiem (pilnāku sarakstu skatīt http://cilvektiesibas.org.lv/site/record/docs/2013/10/11/LVCitizens2013.pdf sākot ar 36. lapu):

 • Nevar piedalīties vēlēšanās (valsts, pašvaldības, Eiropas Parlamenta) un nobalsošanās, nevar dibināt partiju (var būt partijas biedri un ziedot naudu partijām);
 • Nevar ieņemt dažādus amatus. Nepilsonis nevar būt policists, glābējs, tiesnesis, prokurors, robežsargs, karavīrs, advokāts, advokāta palīgs, notārs un notāra palīgs, VID darbinieks, civildienesta ierēdnis.
 • Nepilsoņiem ir dažādi ierobežojumi uz nekustamā īpašuma iegūšanu. Piemēram: personas, kuras nav LR vai ES pilsoņi, kā arī kompānijas, kurās šīm personām pieder vairāk par pusi pamatkapitāla, var iegādāties zemi pilsētās tikai ar īpašu pašvaldības atļauju. Viņām ir aizliegts iegādāties zemi pierobežas zonā, jūru un upju aizsargjoslās (izņemot zemesgabalus, kas paredzēti apbūvei), kā arī lauksaimniecisko un mežu zemi.
 • Vienlīdzība un nediskriminācija dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanā tiek garantēta tikai Latvijas pilsoņiem.
 • Nepilsoņi nevar iegūt ieroču nēsāšanas atļauju.
 • Nepilsoņu darba stāžs, kas ir uzkrāts ārpus Latvijas līdz 31.12.90., netiek ieskaitīts pensijas lieluma noteikšanā vecuma, izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķināšanai, ja to neparedz īpašs starptautisks līgums.
 • Latvijas pilsoņiem ir bezvīzu režīms ar 98 valstīm, bet tikai 42 no tām nepilsoņi var iebraukt bez vīzas.
 • Nepilsoņiem nav tādu garantiju kā pilsoņiem par neizdošanu uz ārvalstīm.
 • Nepilsoņi nevar mācīties dažās augstākās izglītības iestādēs (tādās, kur apmāca robežsargus, policistus, …).

Cik īsti Latvijā ir nepilsoņu?

Pēc 2017. gada datiem aptuveni 11.4% no Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas pilsoņu ir ~1.8 miljoni, jeb ~84%. Nepilsoņu 242 tūkstoši, jeb 11.4%. Krievijas pilsoņu skaits sasniedzis ~ 55 tūkstošus, jeb ~ 2.6%. Tātad, nepilsoņu ir visai daudz. Vairāk, kā katrs desmitais iedzīvotājs.

Kādēļ cilvēki nevēlas iegūt Latvijas vai Krievijas pilsonību, bet turpina būt par nepilsoņiem?

Wikipedia ir tikai atsauce uz 2003. gada aptauju. Bet, pieņemu, ka situācija nav stipri mainījusies. 2003. gada aptaujā, 6825 Latvijas nepilsoņiem atbildot uz jautājumu “Kāpēc jūs neizmantojat iespēju iegūt Latvijas pilsonību?”, tika minēti šādi iemesli: pārliecība, ka pilsonība viņiem pienākas automātiski — 34,2%, latviešu valodas prasmes problēmas — 23,2%, vēstures eksāmena kārtošana — 20,5%, mazāki izdevumi Krievijas un citu valstu vīzām — 20,2%, nodevas apmērs — 20,2%.

Vai visi nepilsoņi, kuri tomēr nolemj iegūt kādas valsts pilsonību, izvēlas Latvijas pilsonību?

Nē. Liela daļa izvēlas Krievijas pilsonību. Tā rezultātā Krievijas pilsoņu skaits Latvijā pieaudzis no ~8000 cilvēku 1997. gadā, līdz ~ 55 tūkstošiem šogad. Tas skaidrojams ar to, ka Krievijas pilsonību iegūt ir kļuvis vienkāršāk.

Kāda ir Latvijas nepilsoņu vecuma struktūra?

Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums, turpinot diskusiju par nepilsoņu tēmu. Iesaku cītīgi papētīt grafiku (autors Jānis Hermanis).

Ja skatamies vecuma grupu līdz 25 gadiem, tad nepilsoņu teju vispār nav. Ir skaidrs, ka stipri liela daļa vecāku (kuri ir nepilsoņi) tomēr saviem bērniem izvēlas pilsonību. Sākot ar 25 gadiem nepilsoņu skaits pieaug (atskaitot man neizskaidrojamu kritumu 70-74 vecuma grupā).

Viss iepriekš minētais bija fakti. Tālāk par maniem secinājumiem un soļiem, kurus, manuprāt, būtu jāveic nepilsoņu jautājumā:

 • Sāksim ar vienkāršo. Redzam, ka nepilsoņu bērnu vecumā ir maz. Tas skaidri parāda, ka nepilsoņa statusu piešķiršanu jaundzimušajiem varam beigt. Paņemam nelielu pārejas posmu (lai cilvēki var sagatavoties un saprast, kas notiek) un beidzam izsniegt nepilsoņu pases jauniem cilvēkiem. Piemēram, 2018. gadā uzreiz piešķiram Latvijas pilsonību, ja vien no tās neatsakās. Ja atsakās, tad ļaujam palikt nepilsoņa statusā. No 2019. gada vairs nevienam nepilsoņa statusu nepiešķiram un šo lapaspusi sabiedrības dalīšanā aizveram. Ja kādam būs ērta Latvijas pilsonība, tad jauki. Ja nebūs, droši var ņemt Krievijas vai kādas citas tuvas valsts pilsonību. Nacionāļu panikai šeit nav vietas.
 • Es domāju, ka varētu pārskatīt ierobežojumu sarakstu. Es apzinos iemeslus, kādēļ ierobežojumi tapa. Bet laiks gājis uz priekšu, situācija mainījusies. Un arī iepriekš ierobežojumi ir svītroti. Kādēļ, lai nepilsonis nevarētu būt par ugunsdzēsēju/glābēju?
 • Ir izskanējuši piedāvājumi, ka varētu stipri atvieglot pilsonības iegūšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem (piemēram, 75+). Šajā jautājumā es šobrīd nepiekrītu. Tas tādēļ, ka īsti neredzu tam pamatojumu. Nepilsoņiem esošie ierobežojumi ir tādi, kuri īsti neattiecas uz 75+ kategoriju. Ir viens/otrs par pensijām. Ja tie ir problēma, varam izsvītrot ierobežojumu. Bet dot pilsonību un tātad vēlēšanu tiesības, manuprāt, nevajag. Man nav pārliecības, ka liela daļa no viņiem dzīvo Latvijai draudzīgā informatīvajā telpā. Protams, ne visi 75+ ir tādi, kuri skrietu uz vēlēšanu iecirkni, lai ieliktu + tam, kurš atbalstīs Kremļa politiku. Man bija vecmamma, kurai pasi rotāja uzraksts Alien, un viņa būtu bijusi no tiem, kura vēlēšanās Kremļa politiku neatbalstītu. Vēl vairāk – visticamāk, ka viņa uz vēlēšanām neietu, pat ja viņai būtu tādas tiesības. Neskatoties uz to, ka noteikti ir tādi Latvijai draudzīgi nepilsoņi pensijas vecumā, kāda bija mana vecmamma, tomēr šobrīd uzskatu, ka pilsonības došanas atvieglojumiem īsti pamata nav.
 • Manuprāt jāturpina praksi, ka nepilsoņiem nav tiesību piedalīties vēlēšanās (valsts, pašvalības, EP) un tautas nobalsošanās. Vēl nesen mums bija balsošana par krievu valodu, kā otru valsts valodu. Ir pašvaldības, kur jau tagad krievu valoda ir priviliģētāka kā latviešu valoda. Vēlēšanu tiesību došana situāciju neuzlabotu.
 • Iespējams, ka var pārskatīt naturalizācijas kārtību kopumā, ja kaut kā var atvieglot integrēšanos. Piemēram, aptaujā bija minēts, ka šķērslis ir valsts valodas zināšanas un nodevu apmērs. Varbūt, ka nodevu varētu samazināt līdz minimumam vai atcelt vispār. Un nodrošināt papildus valsts valodas apmācības kursus? Bet noteikti nevajag pilsonību sākt dalīt pa labi un pa kreisi. Jo tie 34%, kuri minēja, ka neņem Latvijas pilsonību tādēļ, ka uzskata, ka viņiem tā pienākas automātiski, nebūs lojāli Latvijai. Viņi spītīgi turpinās runāt krieviski, pat tad, ja saprot un māk latviski. Viņi turpinās nievājoši attiekties pret valsti. Kādēļ lai tādiem nāktu pretī? Bet tie, kuri tiešām grib, viņiem vajadzētu palīdzēt lietas apgūt un samazināt tās barjeras, kuras ir samazināmas.
 • Kustoties virzienā, kad nepilsoņu statusu nēsājošo cilvēku skaits sarūk, manuprāt, jāvirzās arī virzienā, kurā latviešu valodai ir lielāks spēks. Te es nedomāju, ka jādod vēl lielāku varu Valsts valodas centram, bet jāstiprina valsts valoda skolās, bērnudārzos. Manai dzīvesvietai divas tuvākās skolas ir krievu skolas. Un tas šķiet nedaudz dīvaini, ja ņemam vērā, ka dzīvojam valstī, kurā latviešu valoda ir oficiālā valsts valoda. Krievu skolu loma jāmazina, sabiedrība ir jāintegrē un nacionālā šķelšanās ir jāmazina.

Tā kā šis ir politiska rakstura raksts, diskusijas komentāros ir pat vēlamas. Lūgums uzvesties kārtīgi. Vienam otru neapvainot. Paturu tiesības komentārus rediģēt (ceru, ka to nenāksies darīt).

6 comments

 1. Interesants raksts.

  Pievienojos viedoklim par nepilsoņa statusa nepiešķiršanu jauniešiem un bērniem. Bet ar nosacījumu, ka tiek izbeigta “krievu skolu” finansēšana.
  Nedomāju, ka valsts interesēs ir izaudzināt pilsoņus, kas neprot skaidri izteikties valsts valodā (spriežot pēc tā, kā runā un raksta daļa studentu, kas mācījušies mazākumtautību (lasīt-krievu) skolās, latviešu valoda tajās nav jāprot). Neticu, ka šajās skolās spēj iemācīt lojalitāti pret valsti, drīzāk tieši pretēji: noniecināt valdību, likumdevēju un valsts iekārtu kopumā.

  Nevēlētos piekrist tam, ka vajadzētu atcelt ierobežojumus nepilsoņiem.
  Pilsoņa statusa iegūšana ir personas izvēle. Nav nekādu šķēršļu nepilsoņiem iemācīties valsts vēstures pamatus, latviešu valodu, himnu utt. Glābējs, kas runā tikai krievu valodā? Policijas inspektors, kas nav lojāls Latvijai?

  1. Kāpēc tu domā, ka nepilsonis runā tikai krieviski? Ir nepilsoņi, kuri runā teicamā latviešu valodā. Bet neņem pilsonību, jo, piemēram, bieži brauc uz Krieviju. Pilsoņiem dārgas vīzas. Tātad valodas zināšanas prasītu glābēju/ugunsdzēsēju darba aprakstā. Nevis automātiski liegtu darbu. T.i. šajā profesijā vērtēt pēc spējām un prasmēm nevis pēc pases.

   1. Par to ka cilvēki neņēm pilsonību jo dārgas vizas ir muļķības. Jus domajat ka nepilsoņi regulāri brauka pa Krieviju? Es esmu nepilsonis. Un neņemu pilsonību jo uzskatu ka man nav nepieciešamības kaut ka vēl pieradīt savu piederību Latvijai. Jo es esmu dzīmis te, stradāju, augu bērnus un maksāju modokļus. Ar mums ir situācija tada ka mes esam ka kaut kadi pabērni matei kura izšķīrās ar vīru (Rus) un aprēcējas ar jauno (EU), un uzreiz bērns kļūva par nemīlamo. Un ziniet lielāka daļa no nepilsoniem naturalizējas un ņem pilsonību vienīgi lai izbraukt no Latvijas uz ārzemēm. Un es domāju ka tie nepilsoņi kurie ir palikuši dzīvot un stradāt Latvijā ir daudz patriotiskākie neka latvieši kurie izbrauca uz ārzemēm un no turienes kliedz par savu milestību un patriotismu.

 2. Secinājumu daļai principā piekrītu, varbūt mazliet pastrīdoties par veidu, kā atteikties no nepilsoņu statusa piešķiršanas, bet kopumā tas ir mazsvarīgi.

  Manas personīgās bažas ir, ka atteikšanās no nepilsoņa statusa piešķiršanas jaundzimušajiem nenāks komplektā ar visu zemāk uzskaitīto. Ka nedrīkst atvieglot naturalizāciju, nedrīkst piešķirt tiesības piedalīties vēlēšanās, ka jāstiprina latviešu valoda. Šīs idejas aizstāvji, nonākot pie darīšanas (likumprojekta izveides, balsošanas par to), par otro secinājumu daļu vienkārši aizmirsīs, ignorēs to. Un līdz ar to mēs būsim tikai sev iešāvuši kājā.
  https://twitter.com/Nepareizais/status/907536805863583744

  1. Esmu pārliecināts, ka jaundzimušo jautājums nebūs šāviens kājā. Pats uzsvēru, ka atvieglojumus nevajag (var palīdzēt apgūt valodu, samazināt maksu). Un par to aģitēšu. Ir starpība 50 bērni (kuriem vēl augt un skoloties) vai 200 000 cilvēku ar nostiprinātiem uzskatiem. Esmu pārliecināts, ka pat Par! ietvaros to apzinās. Kas attiecas uz valodu un izglītību- te mēs labi redzēsim to, ka Par! viedoklis stipri konfliktēs ar Saskaņu. Nevajag baidīties, ka šī brīža diskusija ir sākums kam trakam. Paranoja un neuzticēšanās Latvijas sabiedrībā ir stipri iesakņojusies. Tieši tāpēc jāmēģina runāt un skaidrot. To arī mēģinu darīt. Nedrīkst iestrēgt savā domāšanā, jo tā uz priekšu netiksim. Un jāsaprot, ka es un Par! ir par saliedētāku un *latvisku* valsti. Šie soļi un diskusija nav par Latvijas pagriešanu Krievijas virzienā, bet par stiprāku un vienotāku valsti. Skaidrs, ka Saskaņa un Nacionāļi šī brīža diskusiju pagriezīs sev vēlamā gultnē. Es gan ieteiktu pagaidīt Par! piedāvājumu izglītībā un citos jautājumos pirms celt paniku. ;)

 3. 1. Tavs ierosinājums pārtraukt piešķirt nepilsoņa statusu ir ģeniāls, jo ar to tiks nošauti vairāki zaķi reizē:
  1) vecāki būs spiesti izvēlēties savam bērnam pilsonību; Kā rezultātā ērtības labad var nolemt paši iegūt pilsonību.
  2) nepilsoņu skaits Latvijā samazināsies (gados vecākie mirs, bet jaunākajiem būs lielāka motivācija iegūt vienas vai otras valsts pilsonību), kas ierobežos Krievijas retoriku, ka Latvijā ir daudz nepilsoņu.
  2. Statistika ir novecojusi un no personīgiem novērojumiem varu sacīt, ka
  1) 2003. gadā tiešām daudziem bija problēmas ar valodas zināšanām. Toreiz regulāri komunicēju ar vienu krievu, kurš tobrīd man ierosināja, lai es ar viņu runāju latviski, bet viņš atbildēs man krieviski, jo klausoties varēs pilnveidot savas latviešu valodas prasmes. Kopš tā laika es šādu pašu komunikācijas metodi ierosinu arī citiem krievu tautības pārstāvjiem, bet lielākā daļa izvēlas pārslēgties uz runāšanu latviski. Pa šiem gadiem bija viens, kurš palūdza mani tomēr runāt krieviski, bet vēlāk uzzināju, ka viņš ir nesen pārcēlies uz Latviju no Armēnijas, lai šeit iegūtu augstāko izglītību un pēc tam palicis uz dzīvi. Cik man zināms, tad šobrīd viņa latviešu valodas prasmes ir uzlabojušās. Turklāt pazīstu vairākus krievu tautības cilvēkus, kuru latviešu valodas prasmes ir tik labas, ka nevar pateikt viņu tautību. Galvenokārt problēmas ar valodas zināšanu ir cilvēkiem virs 55 vai pat 60 (tiem, kam 1990. gadā bija jau 40-45).
  2) atsevišķi nepilsoņi, kuriem es esmu jautājis par motivāciju pilsonības (ne-)iegūšanā, man ir norādījuši, ka viņiem Krievijā dzīvo radi un vīzu dēļ viņiem ir izdevīgāks nepilsoņa status. Turklāt nesenajā LSM stāstu sērijā par divu viņu darbinieču centieniem iegūt pilsonību, tika norādīts, ka viņas vairs neizjūt saikni ar saviem Krievijas radiem, tādēļ nolēmušas, ka LR pilsoņa statuss viņām būtu izdevīgāks. Tātad arī šis motivators pamazām krītas.
  3. Integrācijas jautājuma sakarā vairāk vajadzētu raudzīties uz “riska reģioniem”, kur pašlaik ir liels nepilsoņu īpatsvars. Pārējā valsts daļā šādas problēmas tik ļoti neizjūt. Un cik man zināms, tad kopš 2004. vai 2005. gada jandāliņa ap “krievu skolām”, izglītības jautājums ir pietiekoši sakārtots, jo vidusskolās laikam visus priekšmetus māca valsts valodā un pakāpeniski tiek samazināts krievu valodā pasniedzamo priekšmetu skaits arī pamatskolā. Tātad šajā jautājumā nevajag neko īpaši mainīt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.