Nodokļi saimnieciskās darbības veicējiem/pašnodarbinātajiem 2017.gadā

Tā kā uz šo blogu nāk cilvēki, kuri meklē informāciju par nodokļiem saimnieciskās darbības veicējiem/pašnodarbinātajiem 2017.gadā, nolēmu, ka īsumā jāapraksta situāciju. Ņem gan vērā, ka ciparus došu tikai par tiem, kuri maksā Iedzīvotāju ienākumu nodokli un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ja tevi interesē patentmaksas maksājumi vai informācija par Mikrouzņēmuma nodokli, tad, diemžēl, informāciju būs jāmeklē kaut kur citur. Rakstu par IIN un VSAOI variantu tādēļ, ka pats maksāju šādus nodokļus.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no saimnieciskās darbības ienākumiem palikusi nemainīga. Tā joprojām ir 23% apmērā. Ņem vērā, ka saimnieciskās darbības ienākumam drīkst piemērot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Nodokļa avansa maksājumus maksā līdz 15.martam, 15.jūnijam, 15.augustam un 15.novembrim. Nodokli aprēķina par gadu tad, kad VID tiek iesniegta gada ienākumu deklarācija (jāiesniedz laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam). Ja pēc deklarācijas iesniegšanas izrādās, ka jāmaksā nodokli, to ir jāizdara 15 dienu laikā. Ja maksājamā summa pārsniedz 640€, maksājumu var maksāt 3 reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam.

Minimālais mēneša neapliekamais minimums 2017.gadā ir 60€ (tātad gadā 720€). Kas ir samazinājums par 15€ mēnesī. Atvieglojumi par apgādībā esošām personām nav mainījušies. Tie joprojām ir 175€ mēnesī. Šogad ir spēkā arī diferencētais neapliekamais minimums. Tā kā šī tēma ir sarežģīta un prasītu pati savu rakstu, tad labāk iesaku izlasīt šo skaidrojumu .

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likmes ir nedaudz mainījušās.

  • Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs): 31,13%
  • Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi): 29,25%
  • Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs: 26,38%

Minimālo iemaksu aprēķina no minimālās algas. Tā 2017.gadā ir 380€.

Ja 2016.gadā minimālais VSAOI maksājums pašnodarbinātajam bija 370 * 0.3058 = 113.15€, tad 2017.gadā 380 * 0.3113 = 118.29€.

Šis raksts tapis 30 dienu rakstīšanas izaicinājuma ietvaros.