Drīzumā grāmatas Zend Framework in Action recenzija

Zend Framework in Action Kā jau būsiet pamanījuši, esmu nostājies uz Zend Framework apgūšanas ceļa. Kādu laiku atpakaļ biju pa kreisajiem ceļiem sameklējis grāmatas Zend Framework in Action stipri pavecu versiju. Jautāsiet – kā var būt paveca versija? Ļoti vienkārši. Šī grāmata joprojām ir tapšanas stadijā un tai tiek pieslīpētas pēdējās nodaļas. Savukārt tā versija, kuru biju ieguvis es, bija labi ja puse no tā, kas ir tagad uzrakstīts. Turklāt vecajā versijā bija arī vairākas kļūdas. Taču nu es esmu ieguvis pašu svaigāko grāmatas versiju (neejot kreisos ceļus), kuru tagad cītīgi lasu. Kad lasīšana būs pabeigta, uzrakstīšu recenziju, iekļaujot tajā informāciju par to, kas grāmatā atrodams, kādi iespaidi rodas grāmatu lasot (pozitīvi, negatīvi) utt. Tāpēc, ja jums ir vēlme uzzināt sīkākus iespaidus par grāmatu, neaizmirstiet šeit iegriezties pēc kāda laika. Kā arī – ja jums ir kādi īpaši jautājumi par grāmatu un tajā atrodamajām lietām, droši rakstiet komentāros zem šī raksta. Ja jautājumi būs, tad uz daļu atbildēšu komentāros, bet uz daļu pie recenzijas (atkarībā no tā kāda tipa jautājumi tiks uzdoti).