PostgreSQL vai MySQL?

Izvēle par labu vienam vai otram bieži vien ir gluži kā reliģiska nostāja. Vieni uzskata, ka Postgre ir pārāk “smags” un tādēļ lieto MySQL. Citi uzsakta, ka MySQL ir ļoti nestabils un pie daudzām konekcijām mirst nost, tādēļ lieto Postgre. Lūk šeit ir interesants PostgreSQL un MySQL salīdzinājums. Ir vērts izlasīt arī tad, ja nedomājat mainīt savu pārliecību. Tā teikt – informācijas nekad nevar būt pa daudz.

Having foreign keys, views, subselects, and transactions can all be very attractive in PostgreSql -
if you need them and you will make any use of them. If you don't need them or won't use them, then
you're probably better off with MySQL and its superior performance.